تعبیر خواب زنبور - معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟

به گزارش وبلاگ واحدی، دیدن زنبور در خواب اگر زنبور، عسل باشد نشانه ای از فعالیتی مشترک و سود آور و اگر غیر عسل باشد بیانگر دشمنی است که به ما آسیب می رساند.

تعبیر خواب زنبور - معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟

سرویس سرگرمی - دیدن زنبور در خواب به خصوص زنبور عسل را می توان نمادی از کارگروهی و سخت کوشی دانست. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب هایتان می توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب خبرنگاران رجوع نمایید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب زنبور

ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب زنبور، مرد پست و کوته فکر می باشد.

امام صادق (ع) می فرمایند:

تعبیرهای زنبور عبارتند از:

 1. غوغا و هیاهو
 2. انسان های پست
 3. لشکر
 4. ملخ
 5. دشمن
 6. فرزندان

اگر ببینی زنبور بلند وزوز می کند یا صدای بلندی در می آورد، تعبیرش ترس و بیم می باشد.

مطیعی تهرانی: زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود.

تعبیر خواب زنبور عسل

ابن سیرین می گوید:

 • تعبیر خواب زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می باشد و یا زنی است که کسب نماینده است.
 • اگر در خواب ببینی که زنبور عسل به دست آورده ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال و غنیمت به دست می آوری.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی از زنبورهای عسل در حال دریافت عسل هستی، حرف های باخیر و منفعت می شنوی و از آن ها فائده و منفعت به تو می رسد و بهره مند می شوی.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: زنبور عسل در رویا نشان دهنده فعالیت مشترک، کار کردن در جمع، سخت کوشی و فداکاری است.

 • تعبیر خواب کندوی عسل چیست؟
 • تعبیر خواب عسل - خوردن عسل در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب نیش زدن زنبور

جابر مغربی:

 • اگر ببینی زنبورهای عسل به روی تو جمع شده اند و نیش می زنند، مال و اموال و نعمتی را با رنج و سختی به دست می آوری.
 • اگر زنبورهای عسلی را ببینی که عسل می خورند، به اندازه آن دچار ضرر و زیان می شوی.

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی زنبور تو را نیش زده است، مرد پستی باعث رنج و ناخوشی تو می شود، یا اینکه حرف بد و ناخوشایندی به تو می زند.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: از آنچه شخصی گفته یا کرده آسیب دیده اید. اگر پس از نیش زدن زنبور به فعالیت پرداختید به معنای این است که گاهی درد، خود انگیزه ای برای تلاش شما در جهت برطرف کردن آن می شود.

مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.
 • اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید.
 • اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید.

تعبیر خواب جمع شدن زنبورها

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی زنبورهای فراوانی به روی تو جمع شده اند، یـعـنـی در بین مردم پست گرفتار می شوی

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، لشکری در آنجا جمع می شود.
 • اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانه تو جمع شده است، با زنی سخن چین سر و کار پیدا می کنی.

تعبیر خواب کشتن زنبور

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی زنبوری را کشته ای، بر دشمن پیروز می شوی .

مطیعی تهرانی: اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

منابع:

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

تعبیرستان

منبع: setare.com
انتشار: 26 آذر 1399 بروزرسانی: 26 آذر 1399 گردآورنده: huseynvahedi.ir شناسه مطلب: 1457

به "تعبیر خواب زنبور - معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟" امتیاز دهید

123 کاربر به "تعبیر خواب زنبور - معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟" امتیاز داده اند | 3.6 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب زنبور - معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید