ایران 1 - روسیه 3؛ دومین شکست مقابل تیم قدرتمند روسیه

به گزارش وبلاگ واحدی، خبرگزاری خبرنگاران- ایران و روسیه در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال به مصاف هم رفتند که در انتها روسیه برنده بازی شد.

ایران 1 - روسیه 3؛ دومین شکست مقابل تیم قدرتمند روسیه

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه ارزان از کاخ کرملین دیدن کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

به گزارش خبرنگاران، ادامه بازی های لیگ ملت های والیبال امروز پیگیری شده و تیم های ایران و روسیه به مصاف هم رفتند که در سرانجام این بازی با حساب 3-1 به سود روسیه سرانجام یافت. ترکیب اولیه ایران: حضرت پور، وادی، صالحی، اسفندیار، شریفی، غلامی

ست اول

امتیاز 25 برای روس ها بدست آمد، سرانجام ست اول با حساب 25-17 به سود روسیه

آبشار بازیکن روسیه این تیم را به امتیاز بعد رساند (24-15 به سود روسیه)

سرویس خوب روس ها و کنترل بد بازیکن ایران باعث شد تا بوگدان در منطقه مناسب با آبشار خوب امتیاز را برای تیمش بیاورد (21-13 به سود روسیه)

آبشار میثم صالحی ایران را به امتیاز بعد رساند (19-13 به سود روسیه)

پاس بریده از پاسور روس ها، امتیاز بعدی را برای آنها آورد (19-12 به سود روسیه)

سرویس اشتباه از بازیکن ایران (18-12 به سود روسیه)

حرکت از وسط بازیکن روسیه و ضربه دقیق او، امتیاز را برای روسیه به همراه داشت (17-11 به سود روسیه)

میخایلوف با آبشار تماشایی خود رجحان روسیه را تمدید کرد (15-9 به سود روسیه)

استفاده خوب و ضربه دقیق امیرحسین اسفندیار امتیاز را برای ایران به ارمغان آورد (12-8 به سود روسیه)

امتیاز دوباره برای روس ها. (12-6 به سود روسیه)

اعلام خطای آرایش تیمی ایران از سوی داور بازی (10-5 به سود روسیه)

ایگور کیلیوکا با ابشار دیدنی خود از بالا امتیاز را کسب کرد (9-5 به سود روسیه)

سرویس بازیکنان روسیه از دست رفت (8-5 به سود روسیه)

ادامه بازی خوب روس ها و امتیاز مهمی که آنها گرفتند (8-4 به سود روسیه)

آبشار بازیکن ایران با دفاع سه نفره روس ها همراه شد و امتیاز به سود روسیه ثبت شد (7-4 به سود روسیه)

امتیاز برگشت و 3-1 به سود روسیه

سرمربی تیم ملی روسیه درخواست بازبینی صحنه را داد

آبشار بازیکن روسیه به بیرون رفت و بازی 2-2 شد

روسیه با حساب 2-1 از ایران پیش است

ست دوم

جای خالی بوگدان به تور خورد و ایران برنده این ست شد

ابشار میخایلوف به بیرون رفت (24-20 به سود ایران)

وقت استراحت برای روسیه

آبشار صالحی با برخورد به بازیکنان روسیه به بیرون رفت (23-20 به سود ایران)

ابشار بوگدان با برخورد به دست بازیکن ایران به بیرون رفت (21-20 به سود ایران)

سرویس میخایلوف به بیرون رفت (21-19 به سود ایران)

وقت استراحت برای ایران

سرویس میخایلوف امتیاز را برای روسیه آورد (20-19 به سود ایران)

سرویس کاظمی به بیرون رفت (20-18 به سود ایران)

وقت استراحت برای روسیه

آبشار صالحی امتیاز بعدی را برای ایران اورد (19-17 به سود ایران)

سرویس صالحی به تور برخورد کرد (17-16 به سود ایران)

پس از چند رفت و برگشت میخایلوف امتیاز مهمی برای روسیه گرفت (16-15 به سود ایران)

جای خالی به موقع بازیکن روس امتیاز را برای این تیم به همراه داشت (15-13 به سود ایران)

اعلام وقت استراحت برای ایران

سرویس بوگدان پس از بازبینی صحنه امتیاز را برای روسیه به همراه اورد (14-11 به سود ایران)

سرویس اسفندریار پس از باز بینی صحنه معین شد داخل زمین بوده است (13-9 به سود ایران)

اشتباه در سرویس توسط بازیکنان دو تیم (12-8 به سود ایران)

ضربه کاظمی در حالی که یک مدافع پیش رویش بود به بیرون رفت (9-7 به سود ایران)

آبشار میخایلوف بدون برخورد به دست دفاع ایران به بیرون رفت (9-5 به سود ایران)

سرویس ایگور از دست رفت و امتیاز برای ایران (8-4 به سود ایران)

ابشار اسفندیار پس از بازبینی صحنه امتیاز را برای ایران به همراه آورد (7-4 به سود ایران)

آبشار وادی با دفاع روس ها همراه می گردد اما توپ به سود ایران بیرون رفت (6-3 به سود ایران)

آبشار بازیکن روسیه و دفع بازیکن ایران که توپ به آنتن برخورد کرد (5-3 به سود ایران)

اشتباه بازیکن روسیه که سرویس او به بیرون می رود (4-2 به سود ایران)

امتیاز برای ایران (3-1 به سود ایران)

ست سوم

دفاع بازیکن روسیه امتیاز 25 را برای این تیم به همراه آورد

بوگدان پیروز به کسب امتیاز دیگری برای روسیه شد (24-20 به سود روسیه)

سرویس فوق العاده ونکوف امتیاز را برای روسیه آورد (23-20 به سود روسیه)

امتیاز برای روسیه (22-20 روسیه جلو افتاد)

دفاع خوب دیگر از روس ها امتیاز بعدی را برای آنها آورد (19-18 به سود روسیه)

تک دفاع خوب بازیکن روسیه امتیاز را برای این تیم به همراه اورد (18-18 مساوی)

در یک حرکت سرعتی غلامی امتیاز را برای ایران گرفت (17-16 به سود ایران)

آبشار کاظمی به بیرون رفت (16-16 مساوی)

وقت استراحت برای روسیه

پس از چند رفت و برگشت صابر کاظمی ایران را پیش انداخت (16-15 به سود ایران)

آبشار کاظمی امتیاز بعد را برای ایران بدست اورد (15-15)

صالحی با یک آبشار دیدنی امتیاز بعد را برای ایران آورد (14-14 مساوی)

ابشار میخایلوف پس از برخورد به صالحی به بیرون رفت (14-12 به سود روسیه)

دفاع خوبی شفیعی باعث شد امتیاز برای ایران بدست بیاید (12-11 به سود روسیه)

آبشار دیدنی میخایلوف امتیاز بعدی را برای روسیه به ارمغان اورد (11-8 به سود روسیه)

کیلیوکا از وسط امتیاز را برای روسیه گرفت (10-7 به سود روسیه)

وقت استراحت اول

میخایلوف با آبشار خود امتیاز بعدی روسیه را گرفت (8-7 به سود روسیه)

سرویس وادی به بیرون رفت (7-6 به سود روسیه)

سرویس بازیکن روسیه به تور برخورد کرد (5-4 به سود ایران)

صالحی امتیاز را برای ایران آورد (4-4 مساوی)

آبشار کاظمی توسط دفاع روسیه دفاع شد (3-1 به سود روسیه)

سرویس غلامی به تور برخورد کرد (2-1 به سود روسیه)

امتیاز اول برای روسیه بدست آمد (1-0 به سود روسیه)

ست چهارم

سرانجام بازی با رجحان روسیه

آبشار بازیکن روسیه پس از برخورد با دفاع ایران به بیرون رفت (24-16 به سود روسیه)

اسفندیار با آبشار خود امتیاز بعد ایران را گرفت (22-15 به سود روسیه)

حرکت سرعتی روس ها آنها را به امتیاز بعدی رساند (22-14 به سود روسیه)

کیلیوکا با آبشار دیدنی خود امتیاز دیگری برای تیمش گرفت (21-13 به سود روسیه)

سرویس مجرد به تور برخورد کرد (20-12 به سود روسیه)

سرویس خوب بوگدان باعث شد تا دفاع ایران توپ را خوب دفع نکند و بازیکن سرعتی زن روسیه امتیاز دیگری را برای این تیم آورد (19-11 به سود روسیه)

سرویس صابر کاظمی به تور برخورد کرد (17-10 به سود روسیه)

جای خالی خوب صابر کاظمی امتیاز را برای ایران آورد (16-10 به سود روسیه)

آبشار اسفندیار بدون برخورد به بازیکن روسیه به بیرون رفت (15-8 به سود روسیه)

دفاع ناقص تیم ایران امتیاز بعد را برای روسیه به همراه داشت (14-8 به سود روسیه)

آبشار صالحی توسط بازیکن روسیه به خوبی دفاع شد (12-7 به سود روسیه)

وقت استراحت فنی

میخایلوف با آبشار تماشایی خود امتیاز دیگری را برای روسیه گرفت (11-7 به سود روسیه)

حرکت از وسط بازیکن روسیه امتیاز دیگری را برای آنها داشت (10-7 به سود روسیه)

حرکت سرعتی غلامی امتیاز را برای ایران به ارمغان آورد (7-7 مساوی)

سرویس بازیکن ایران به تور برخورد کرد (7-6 به سود روسیه)

آبشار تماشایی صابر کاظمی با برخورد به دفاع روسیه به بیرون رفت (6-6 مساوی)

دفاع خوب صالحی روی آبشار میخایلوف امتیاز را برای ایران به همراه داشت (6-5 به سود روسیه)

ولاسوف در یک حرکت سرعتی امتیاز را برای روسیه گرفت (6-3 به سود روسیه)

جای خالی دیدنی وادی امتیاز را برای ایران به ارمغان آورد (5-3 به سود روسیه)

پس از چند رفت و برگشت، میخایلوف با آبشار دیدنی اش امتیاز را گرفت (5-2 به سود روسیه)

سرویس بازیکن روسیه به تور برخورد کرد (4-2 به سود روسیه)

آبشار صالحی با دفاع فوق العاده روس ها همراه شد (4-1 به سود روسیه)

آبشار تماشایی میخایلوف امتیاز را برای روسیه به همراه داشت (3-1 به سود روسیه)

امتیاز اول برای ایران بدست آمد (1-0 به سود ایران)

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 10 تیر 1400 بروزرسانی: 10 تیر 1400 گردآورنده: huseynvahedi.ir شناسه مطلب: 1817

به "ایران 1 - روسیه 3؛ دومین شکست مقابل تیم قدرتمند روسیه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایران 1 - روسیه 3؛ دومین شکست مقابل تیم قدرتمند روسیه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید