ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم

به گزارش وبلاگ واحدی، در اینجا شما را با ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم، نقاط اصلی ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم آشنا می کنیم.

ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم
در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم منطقه ها حفاظت شده مانند پارک های ملی و ذخایر حیات وحش برای حفاظت از تنوع زیستی و مبارزه با تغییرات آب و هوا مفید هستند. منطقه ها حفاظت شده بعلاوه به نفع بسیاری از افرادی که از آنها بازدید می نمایند، سود می برد و به نوبه خود این افراد برای چیزهایی مانند هزینه ورودی، تور و اقامت هزینه می نمایند.

در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم محاسبه این ارزش مالی ممکن است برای محافظت از این منطقه ها یا ایجاد منطقه ها نو مهم باشد و به مقایسه ارزش بلند مدت منطقه ها حفاظت شده با صنایع استخراجی مانند ورود به سیستم، استخراج معادن یا حفاری نفت یاری کند.

یک مطالعه نو که در مجله دسترسی آزاد منتشر شده است، سعی نموده است ارزش دنیای منطقه ها حفاظت شده را از نظر اکوتوریسم محاسبه کند، بعلاوه تعداد کل بازدیدهایی را که در هر سال از منطقه ها حفاظت شده دریافت می گردد، محاسبه کند. در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم این مطالعه تخمین می زند که منطقه ها حفاظت شده طبیعت در سرتاسر دنیا 8 میلیارد بازدید در هر سال دریافت می نمایند. این تعداد حیرت انگیز است و بیش از یک بازدید از هر شخص روی زمین وجود دارد.

با این وجود احتمالاً این مدل کاملاً محافظه کار است، زیرا منطقه ها حفاظت شده کوچکتر از 10 هکتار، منطقه ها حفاظت شده دریایی، منطقه ها قطب جنوب و منطقه های را که از گردشگری دلسرد می شوند، حذف می نماید. نویسندگان می نویسند که بعضی از برآوردهای اصلی ملی، با 2.5 میلیون بازدید در سال به منطقه ها محافظت شده در ایالات متحده و بیش از 1 میلیارد بازدید در سال به پارک های ملی چین، از یافته های آنها حمایت می نمایند.

در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم بازدیدهای تقریبی در هر منطقه حفاظت شده بیشترین اندازه در آمریکای شمالی و کمترین اندازه در آفریقا بود. محققان سپس محاسبه کردند که این 8 میلیارد بازدید چقدر ارزش دارد و تخمین زده اند که هزینه مستقیم به 600 میلیارد دلار آمریکا در سال می رسد. دکتر رابین نیدو از صندوق حیات وحش دنیای گفت: رقم 600 میلیارد دلاری ما برای ارزش سالیانه گردشگری در منطقه ها حفاظت شده احتمالاً دست کم گرفته می گردد.

در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم ارزشهای اصلی درون اکوتوریسم: در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم ارزشهای اصلی درون اکوتوریسم را می توان به دو دسته انسان محبت آمیز و اکولوژیکی تقسیم کرد. طرف بشرمحبت آمیز افرادی را شامل می گردد که در اکوتوریسم سرمایه گذاری و تحت تأثیر قرار می گیرند: گردشگران، سازمان های غیر دولتی (سازمان های غیر دولتی)، محققان، صنایع مختلف، جامعه محلی و بسیاری دیگر. مقوله اکولوژیک شامل محیط و گونه های مرتبط با آن است که به طور مستقیم تحت تأثیر اکوتوریسم قرار دارند. ارزشهای انسان محبت آمیز اکوتوریسم حول محور گروههای مختلفی از مردم می چرخد که از حضور اکوتوریسم بسیار تحت تأثیر قرار می گیرند. مبانی آموزش، تفاهم و احترام به همه طرفهای درگیر را ارتقا می بخشد. همکاری میان سهامداران عمده نیز برای پیروزیت و پایداری پروژه اکوتوریسم ضروری است.

مزایای بلند مدت برای طرف های آسیب دیده باید یک ارزش ذاتی بشرمحبت آمیز اضافی باشد. این شامل مزایایی برای شرکت، گردشگران، محققان و جامعه اطراف می باشد که همه باید در هنگام ایجاد سیستم ارزشی یک مجموعه اکوتوریسم از اهمیت بالایی برخوردار باشند. این مطالعه بعلاوه حاکی از آن است که می توان مبلغ بیشتری برای حفاظت از منطقه ها حیات وحش سرمایه گذاری کرد و با توجه به سرعت سریع ما در حال انقراض، این سرمایه گذاری بیش از حد ضروری است. نیدو گفت: به وسیله تحقیقات قبلی، ما می دانیم که شبکه ذخیره موجود احتمالاً به سه یا چهار برابر آنچه در حال حاضر برای آن هزینه می گردد، احتیاج دارد.

ارزشهای زیست محیطی اکوتوریسم در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم:در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم ارزشهای زیست محیطی اکوتوریسم در اولویت حفظ حیات با کیفیت، گونه ها و عملکرد زیست بوم واقع شده است. وایت (1993) چندین اصول اساسی اکوتوریسم پیرامون اقدامات مربوط به طراحی، توسعه، اجرای و مدیریت منطقه های را که برای اکوتوریسم استفاده می گردد، بیان نمود. وی ابتدا گفت که با اجرای کاملاً محدودیتها و حساسیت زیستگاه، اجرای محل اکوتوریسم نباید صفات منطقه را تغییر داده و یا کیفیت زیستگاه را به خطر بیاندازد. گرچه اکوتوریسم بیشتر اثرات منفی ایجاد می نماید، اما ارزیابی یکپارچگی و پیچیدگی زیست بوم باعث می گردد اکوتوریسم به طور مؤثر زیستگاه را حفظ کند. درجه ای که این اصول زیست محیطی در شرکت اکوتوریسم اجرا می گردد می تواند به شدت متفاوت باشد.

در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم اجرای این برنامه از اکوتوریسم منفعل تا فعال است. اکوتوریسم منفعل با هدف به حداقل رساندن تأثیر انسان و حفظ صداقت آن، از لذت بردن و قدردانی از طبیعت بهره می برد.

اکوتوریسم فعال، لذت بردن از طبیعت همراه با مشارکت مستقیم در حفاظت و مدیریت را برای اطمینان از ماندگاری و حفظ تمامیت سیستم ها ترغیب می نماید. در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم برای اینکه اکوتوریسم در هر درجه ای پیروز باشد، تعریف مشخصی از اکوتوریسم اجرا شده و بعلاوه شفافیت در شرکت و شاخص های دقیق پیروزیت ضروری است. ایجاد یک سیستم ارزشی عمومی و روشی برای ارزیابی پیشرفت در یک ذخیره اکوتوریسم برای پیروزیت ضروری است.

ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم چیست؟

نقاط اصلی ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم را می توان به وسیله نکات زیر بیان نمود:
-افزایش سطح مطلعی از محیط زیست در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم : افرادی که درگیر اکوتوریسم هستند نسبت به طیف وسیعی از مسائل زیست محیطی مانند گرم شدن کره زمین، جنگل زدایی، کاهش منابع طبیعی، مطلع تر و حساس تر می شوند و این تغییر در پی پیامدهای مثبتی برای آینده هر دو افراد ذینفع و محیط زیست خواهد بود.

- افزایش سطح دانش متقابل فرهنگی در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم: مشارکت در اکوتوریسم سطح دانش گردشگران را در خصوص جنبه های مختلف فرهنگ محلی افزایش می دهد و این واقعیت بیانگر یک نقطه قوت همراه با ارزش اکوتوریسم است.

-حفظ مقصد گردشگری بی نظیر برای نسل های آینده در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم: اکوتوریسم در صدد کاهش تأثیرات منفی گردشگری است و برعکس، هدف آن ایجاد پیامدهای مثبت برای یک مقصد در نتیجه فعالیت های گردشگری است. این جنبه اکوتوریسم بیانگر گزاره ارزشی اساسی از نظر حفظ جنبه های منحصر به فرد مقصد گردشگری مصرف نمایندگان فعلی و آینده است.

مزایای اکوتوریسم در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم:در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم درک تفاوت بین احتیاجها و خواسته های مشتری به شیوه ای مناسب به منظور درک کامل مزایای اکوتوریسم به مشتریان مهم است. احتیاجها برای بقای جسمی و اجتماعی برای افراد ضروری است و شامل غذا و آب، لباس، اسکان، امنیت، ارتباطات، عشق و غیره می گردد. از سوی دیگر، می خواهد به عنوان مظاهر فرهنگی آن احتیاجها شرح داده گردد. به عبارتی ساده، هر دو افراد تحصیل نموده و دارای عایدی قابل توجهی و کارمندان کارخانه های سطح طبقه با حداقل عایدی، احتیاج به ماجراجویی و سرگرمیی دارند.

با این حال، در حالی که افراد بسیار تحصیل نموده و دارای عایدی قابل توجهی ممکن است بخواهند با درگیر شدن در اکوتوریسم این احتیاج را برآورده نمایند، کارمندان کارخانه در سطح طبقه با حداقل عایدی ممکن است تنها با حضور در یک پارک محلی احتیاج به ماجراجویی و سرگرمی را برآورده نمایند. در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم برای افرادی که در اکوتوریسم فعالیت دارند، میزبان مقصد اکوتوریسم و به طور کلی برای جامعه و محیط زیست فواید مختلف اکوتوریسم وجود دارد. اکوتوریسم مجموعه ای از مزیت ها را به مشتریان ارائه می دهد، یعنی افرادی که درگیر اکوتوریسم هستند مانند افزایش سطح مطلعی محیط زیست در یک سطح شخصی و همزمان با مشغله اوقات فراغت.

ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم در محیط زیست:در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم علاوه بر این، اکوتوریسم می تواند برای اکوتوریست ها احساس تحقق و یاری به محیط زیست ایجاد کند. سود اضافی اکوتوریسم برای مشتریان با حفظ مکان های گردشگری که در آینده مورد بازدید مجدد قرار می گیرد مرتبط است. اکوتوریسم مزایای آموزش را در خصوص ارزش حفظ محیط زیست به مسافران ارائه می دهد و سطح مطلعی متقابل فرهنگی گردشگران را افزایش می دهد.

در ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم، اکوتوریسم مزایای قابل توجهی به جامعه و محیط زیست می بخشد. اکوتوریسم برای نظارت، سنجش و مدیریت تأثیرات گردشگری، توسعه روشهای قابل اعتماد برای پاسخگویی به محیط زیست و مقابله با تأثیرات منفی گردشگری درک می گردد.

منبع: www.treehugger.com

منبع: راسخون
انتشار: 12 دی 1400 بروزرسانی: 12 دی 1400 گردآورنده: huseynvahedi.ir شناسه مطلب: 2047

به "ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ارزش های بوم گردی و اکوتوریسم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید