همسویی نگرشهای اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فوق العاده لازم است

به گزارش وبلاگ واحدی، رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: همسویی نگرش های اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف حرکت از شرایط موجود به شرایط مطلوب و قرار دریافت در صندلی بایسته ملی و جهانی، فوق العاده مهم و لازم است.

همسویی نگرشهای اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فوق العاده لازم است

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، غلامعلی افروز در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار گردید به تبیین گفتمان ملی در معنا و چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.

وی گفت: بی تردید، طراحی، تدوین و ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای دهه های آینده ایران اسلامی، آن هم با هم اندیشی و همراهی صدها نفر از نخبگان علمی و فرهنگی، برجستگان قانونگذاری و برنامه ریزی، مدیران ارشد راهبردی و اجرایی کشور، یک رخداد بزرگ ملی و فراملی تلقی می شود.

افروز با تبیین منظورش از گفتمان ملی، گفت: هدف اصلی از گفتمان ملی آن است که بتوانیم با کوشش وافر، شاهد پدیده ایی روزافزون نگرش های مثبت از سوی گروه های مختلف مردم نسبت به بایستگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بالطبع، آمادگی روانی، احساس تعلق و تعهد و همدلی و همراهی و مشارکت عمومی در اجرای پیروز تدابیر و تحقق برنامه های بلند مدت الگوی پیشرفت به مثابه یک ضرورت اجتماعی و مصلحت ملی باشیم. در حقیقت، همسویی نگرش های اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف حرکت از شرایط موجود به شرایط مطلوب و قرار دریافت در صندلی بایسته ملی و جهانی، فوق العاده مهم و ضروری است. بی شک از منظر روانشناسی اجتماعی، راهنمایی نگرشهای اجتماعی، از جمله رسالت های خطیر متولیان پر بصیرت است چراکه همه همدلیها و همراهیها و همه رفتارهای تأییدی و حمایتی ما در بستر نگرشها و باورهای ما پدیدار می شود و نگرش ها و باورهای اجتماعی نیز مبتنی بر دو رکن شناختی ، و احساسی و تعهدی است. همین است که همیشه آمیزه ای از شناخت عمیق و عقلانی نسبت به یک پدیده اجتماعی و تبلور همزمان احساس خوشایند و حمایتگرانه اجتماعی، زمینه تکوین نگرش های مطلوب اجتماعی را فراهم می کند و آنگاه، براساس نگرش های خوشایند اجتماعی، رفتارهای مطلوب اجتماعی رقم می خورد.

وی ادامه داد: لازمه حمایت های فراگیر از ضرورت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جامعه، تکوین نگرش های مثبت و باورهای غنی شناختی نسبت به اهداف و مولفه های اصلی و بلندمدت الگوی پیشرفت است. لذا آنچه در فرایند گفتمان ملی فوق العاده پراهمیت می باشد، ایجاد و تقویت نگرش ها و بازخوردهای مثبت و حمایتگر در اقشار مختلف مردم، به ویژه در دانشگاهیان و فرهنگیان نسبت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد و برای توفیق در این مهم بایسته آن است که در گفتمان ملی به محتوی کلام و پیغام و شیوه ابلاغ آن بیشترین توجه شود. در واقع، کلام و پیغامی می تواند در گفتمان ملی اثربخش و نافذ باشد که از سویی برخوردار از غنای علمی و منطقی باشد و از سوی دیگر، به بیانی ساده، متناسب، جالب و پرجاذبه حوزه شناختی و احساسی مخاطبان را متأثر نماید و در تکوین نگرش های ایشان نسبت به الگوی پیشرفت مؤثر واقع شود.

استاد ممتاز دانشگاه تهران اظهار داشت: شایان ذکر است که در فرایند انتقال هر پیغامی ضروری است پنج اصلِ ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی مخاطبان، تهیه و فراوری محتوای غنی، متناسب، پرجاذبه و اثربخش پیغام، انتخاب یا ایجاد موقعیت مطلوب، فارغ از اضطراب و تنیدگی روانی برای انتقال پیغام (گفتمان ملی)، اتخاذ روش مناسب و اثربخش انتقال پیغام، به شیوه مستقیم و غیرمستقیم با عنایت به شرایط روانی، ظرفیت و شرایط شناختی، نگرش ها و انگیزه های مخاطبان و خصیصه های شخصی پیغام دهندگان (متولیان گفتمان ملی)، هر قدر انتقال دهنده اصلی پیغام از صلابت، اقتدار، آرامش روانی، صبوری و متانت و به ویژه مقبولیت و محبوبیت بیشتری برخوردار باشد در انتقال پیغام توفیق بیشتری خواهد داشت که باید مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد افروز، در تحقق فرایند گفتمان ملی باید به مواردی چون احراز آمادگی های شناختی و روانی لازم طراحان و مدیران ارشد الگو برای گفتمان ملی عمیقا توجه شود.

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: در این مهم ضروری است جمعی از طراحان توانمند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسلط به اصول و مؤلفه های اساسی الگو، در کمال هم اندیشی، با همسویی کامل، باور عمیق به ارزش های الگو، راسخ و راسخ، در نهایت صبوری و گشاده رویی و دل آرامی، با مهارت کلامی، بیان سلیس و روان و اثرگذار برای آغاز گفتمان ملی پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آماده شوند.

افروز سپس به تبیین بایسته های گفتمان ملی پرداخت و اضافه کرد: همراه نمودن جمع قابل توجهی از فرهیختگان جامعه نسبت به ضرورت و اهداف الگو رسالت خطیر طراحان و حامیان الگو است. فراهم نمودن زمینه های برگزاری کرسی های آزاداندیشی در قلمرو موضوع گفتمان ملی با صبوری و گشاده رویی بسیار مهم است. توجه و عنایت خاص به انتظار فرهیختگان جامعه برای تبیین مؤلفه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک اصل اساسی است. برگزاری نشست های صمیمی و گفتمان ملی با استادان در دانشگاه ها و مدیران ارشد اجرایی کشور در وزارت خانه ها و سازمان های مختلف بسیار مهم می باشد. برگزاری جلسات مستمر با انجمن های علمی و تشکل های صنفی امری است پر اهمیت، گفتمان با نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی- اجتماعی امری است ضروری، برگزاری نشست های مستمر و گفتمان صمیمی با اندیشمندان، نویسندگان و هنرمندان بسیار مهم می باشد. گفتمان با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد قوه قضائیه و قوه مجریه بسیار تعیین کننده می باشد.

وی سپس تدابیر اولیه و ضروری برای گفتمان ملی را اینگونه تبیین کرد: تأسیس دبیرخانه قوی ویژه گفتمان ملی، ایجاد سایت جامع و فعال و پرجاذبه ویژه گفتمان ملی در مرکز الگو، تشکیل کمیته شورای منتخب برای برنامه ریزی جامع جهت گسترش گفتمان ملی، اختصاص زمان های تعیین در کانال های رادیویی و تلویزیونی در رسانه ملی، اختصاص صفحه یا ستون تعیین در روزنامه ها و خبررسانه های پربیننده، طراحی فضاهای مجازی خوشایند برای فراوری پیغام های اثربخش در تبیین الگوی پیشرفت، ایجاد کانونهای گفتمان ملی در دانشگاه ها و فرهنگسراها در همه استان ها، طراحی نشست ها، کنفرانس های استانی، منطقه ای و بین المللی با هدف تبیین الگو و انتخاب و توجیه جمعی از دانشجویان و دانش آموزان تیز و خلاق و خوش بیان برای حضور گفتمان ملی از جمله تدابیر اولیه و ضروری برای گفتمان ملی است.

افروز در انتها به تبیین ملاحظات مهم در گفتمان ملی پرداخت و اضافه کرد: سلاست، روانی کلامی، وضوح و روشنی بیان در گفتمان ملی بسیار اثربخش و نافذ خواهد بود. مشارکت دادن نمایندگانی از همه اقشار جامعه در گفتمان ملی بسیار پر ارزش خواهد بود. مثبت اندیشی و امیدآفرینی در فرایند گفتمان ملی بسیار مهم است. همراه نمودن حمایت های مردمی، به ویژه اندیشمندان و فرهیختگان، معلمان و استادان اهمیت بالایی دارد. برگزاری بعضی مسابقات دانشجویی و دانش آموزی در نگارش مکتوب تک صفحه ای در ارتباط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اعطای جوایز ارزنده به بهترین نوشته ها می تواند بسیار اثربخش باشد. فراوری جملات قصار ساده، مناسب و اثربخش پیرامون اهمیت و ضرورت الگو به صورت زیرنویس در بعضی از برنامه های تلویزیونی، بعضی تابلوهای شهری، در قطارها و اتوبوس ها، چاپ در پشت کتاب های درسی، دفترچه ها و غیره می تواند اثربخش باشد و بالاخره فراوری حدود 2 تا 3 صفحه مطلب ساده، رسا، اثربخش پیرامون الگو جهت درج در کتب های درسی دبیرستانی ها از مهمترین ملاحظات در گفتمان ملی است.

انتهای پیغام/

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 17 مرداد 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: huseynvahedi.ir شناسه مطلب: 1187

به "همسویی نگرشهای اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فوق العاده لازم است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "همسویی نگرشهای اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فوق العاده لازم است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید